Regulamin odnawiania domen internetowych

Regulamin odnawiania domen internetowych

 1. Podstawą odnowienia domen na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma. Faktura VAT za odnowienie domeny jest wystawiana po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę proforma na naszym koncie.
 2. W przypadku braku uiszczenia przez Nabywcę opłaty za fakturę proforma we wskazanym terminie, Sprzedawca nie odpowiada za materialne i prawne skutki wygaśnięcia domeny. Brak odnowienia domeny powoduje jej wygaśnięcie – wszelkie usługi oparte na domenie przestaną być aktywne, a po zakończeniu okresu ochronnego domena wraca do puli ogólnodostępnych wolnych domen.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za brak wpłaty za odnowienie domeny na skutek nieodebrania przez Nabywcę faktury proforma przesłanej na autoryzowany adres e-mail.
 4. W przypadku nieodebrania faktury proforma Nabywca ma obowiązek zgłoszenia się do Sprzedawcy – nie później niż na 3 tygodnie przed terminem wygaśnięcia domeny. Sprzedawca nie odpowiada za materialne i prawne skutki wygaśnięcia domeny w wyniku niezgłoszenia nieodebrania faktury proforma.
 5. Termin wygaśnięcia domeny oraz inne podstawowe informacje o domenach można sprawdzać na ogólnodostępnych serwisach WHOIS. https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=whois
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych widniejących w bazach WHOIS należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W sprawie:
  • Zmiany Abonenta domeny
  • Zmiany danych Abonenta domeny
  • Zmiany DNS
  • Wydania kodu AUTHINFO
  prosimy o kontakt na adres: biuro@abacus.pl
 8. Usługi odnowienia domen realizujemy u Partnerów w oparciu o ich obowiązujące regulaminy oraz regulaminy i polityki Rejestrów Nadrzędnych.
  1. http://www.eurid.eu/pl/polityka-whois-dotyczaca-nazw-domen-eu
  2. http://www.dns.pl/regulaminy.html
  3. http://www.hrd.pl/regulaminy/
  4. http://www.hrd.pl/wsparcie/regulaminy-i-polityki-rejestrow-nadrzednych/
  5. https://domainmaker.pl/pdf/regulamin_swiadczenia_uslug_rejestracji_i_utrzymania_domen_internetowych.pdf
 9. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych obsługiwanych przez niego Nabywców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami Regulaminów pośredników (Domainmaker, Consulting Service) oraz postanowieniami regulaminów Rejestrów nadrzędnych (NASK, EurID, Directi).
 10. Dane osobowe Nabywców mogą być używane przez Sprzedawcę wyłącznie do realizacji usługi. Dane osobowe Nabywców są przetwarzane przez Sprzedawcę, Rejestry współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie rejestracji i obsługi danej domeny, pośredników tychże Rejestrów
 11. Nabywcy mają prawo do poprawiania swoich danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Sprzedawcę.
 12. Nabywcy mają prawo do ukrywania danych osobowych, zgodnie z regulaminami określonymi w Rejestrach współpracujących ze Sprzedawcą.
 13. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywców innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane.
 14. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do obowiązujących regulaminów prosimy o niezwłoczne przeniesienie domeny do innego Usługodawcy. Nieprzeniesienie domeny oznacza przyjęcie obowiązujących Regulaminów bez zastrzeżeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2023

abacus.pl