Kontakt

Dane spółki

Abacus Internet Solutions Spółka Jawna
ul. Kraśnięta 83, 80-177 Gdańsk
NIP: 9570871618, Regon: 192988608, BDO: 000369957

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363 od 2003-12-03

Kontakt

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2023

abacus.pl